WIBOS LINOLJEFÄRG

Lösningsmedelsfritt trestegsystem

Wibos linoljefärgssystem är uppbyggt på samma sätt som det gamla målerihantverket, där målarmästaren byggde färger på kokt linolja och anpassade färgerna efter underlag och önskat slutresultat.

Wibos linoljefärg är helt lösningsmedelsfri och bygger på ett trestegssystem där inget lösningsmedel behövs eller ska tillsättas. Varje färg och färgskikt är utformat för att fästa i varandra. Resultat är en helt naturlig färg med goda träskyddande och torkande egenskaper med hög motståndskraft.

För målning av Fasad Och Panel Utomhus behöver du tre olika färger som presenteras till höger. Obs! Om panelen är hyvlad byts Grundfärg för sågat virke ut till hyvlat virke.

3 Färger vid målning av Fasad & Panel UTVÄNDIGT

MÅLA & BEHANDLA

– STEG FÖR STEG

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID MÅLNING MED LINOLJEFÄRG UTOMHUS

Wibo linoljefärg har goda vätande egenskaper gör att den suger in i torra och porösa material.
Det handlar mycket om att skapa en jämn, icke sugande yta för färdigfärgen/slutstrykningen.
Det är viktigt att färgen stryks i tunna skickt och väl arbetas in i underlaget.
Ev. kan man behöva lägga fler lager Mellanfärg, i varje fall fläckvis, för att få till en yta som inte har sugande matta fläckar.

1

Grundstrykning & förarbete

1.Grundfärg för sågat virket eller hyvlat virke används bara på nytt virke. Trärena ytor som uppstår på tidigare oljemålad yta grundas med Mellanfärg.

2. Grundfärgen påförs på rent och torrt underlag med rund anstrykare i tunna skikt, till pormättnad. Undvik att övermätta, ytan blir då för blank för att nästa strykning ska fästa väl. Torktid ca 24-48 timmar.

3. Vid ljusa kulörer kan det vara bra att schellacka samtliga kvistar med schellackflingor lösta i T-röd för att stoppa mattsugningar och undvika gula kådgenomslag. För att undvika att blanka fläckar syns i släppljus sker schellackning efter grundning.
Lämplig blandning är en del flingor i två delar T-röd som fått lösas över natten innan de används. Undvik ”kvistlack” som inte stoppar linoljan med kraftiga insugningar vid kvistar som följd.

2

Mellanstrykning

1. Mellanfärgen påförs på en tidigare grundad eller målad yta med en rund anstrykare i tunna skikt över underlaget.

2. Mellanfärgen är halvfet och ev. kan ytterligare ett lager behövas om underlaget är starkt sugande. Torktid 24-48 timmar.

3

Slutstrykning Linoljefärg

1. Färdigstryk med Färdigfärg utvändigt.

2. Färdigfärgen påförs med rund anstrykare i tunna skikt över underlaget.

3. Slutstrykning ska endast göras en gg. Färdigfärgen lämnar en blank yta vilket gör att om ytterligare ett lager läggs kan den sista strykningen få dåligt fäste. Torktid 24-48 timmar.

3

Slutstrykning Slamoljefärg

EJ ATT FÖRVÄXLA MED SLAMFÄRG,
-vid målning måste underlaget mättas med Grundfärg och/eller Mellanfärg enligt steg 1 och 2, innan Slamoljefärgen påförs.

1. Väderö Slamoljefärg påförs med en fyllig plasfondpensel i tjockare skikt än linoljefärg över underlaget. Åtgång ca 6-7 m²/liter.

2. Slutstrykning kan göras fler än en gång. Torktid 24 timmar.

ALLMÄNNA TIPS & RÅD

Innan Målning

 • För rengöring av ytan som ska målas se Wibo Tvättråd
 • Tänk på att ingen färg blir bättre än sitt underlag. Ju bättre underarbete desto bättre slutresultat.
 • Rör om färgen noggrant före målning. Slipstrykning och färdigfärg ska sträckas 9-12 kvm. Väderö Slamoljefärg ska sträckas 6-7 7m²/liter.
 • Färgerna ska inte spädas med lösningsmedel.

Under målning

 • Undvik att måla i direkt solsken eller vid fuktig väderlek. Måla inte på fuktigt virke (max fuktkvot 18 %)
 • Tänk på självantändningsrisken i trasor och trassel. Ha alltid en hink stående med vatten där du kan dränka dessa.
 • Wibo linoljefärg är byggda för att torka snabbare än linoljefärger i gemen. Ett tunt skinn kan därför bildas på färgen i burken mellan målningstillfällena. För att undvika detta, för ner färgen från insidan av burken och lägg därefter en bit plastfolie mot färgytan. Håll fast folien med burklocket mot burkens kant.
 • Vid målningsuppehåll förvara penslarna i rå linolja.

Efter avslutad målning

 • Färdigfärgen bör torka minst en vecka före ev. bättring. Annars vill bättringen gärna bli matt. Kryper bättringsfärgen – torka av ytan med ex vis T-röd. Bättringen blir snyggast om den utförs till ”naturlig kant”.
 • För rengöring av penslar och verktyg använd såpa och vatten. Undvik lösningsmedel, om nödvändigt, återfetta då penseln med såpa.
 • För rengöring av händer och hud som fått färgstänk använd såpa och vatten. Vid färgstänk på kläder – smörj in fläckarna med såpa och låt ligga i varmt vatten under natten. Tvätta sedan som vanligt.