Wibo Linoljefärg

Vi erbjuder Wibo hela färgsortiment i obruten vit eller i Valfri Kulör enigt NCS-Kod, RAÄ-Kod eller efter eget fysiskt färgprov (färgflaga, tapet och dyl.)

Observera att vi inte har Ångerrätt på Linoljefärg i Valfri Kulör eftersom de specialgörs på beställning av dig som kund.

Linoljefärg i valfri kulör från Wibo Färg
GnestaPenseln & Wibo Linoljefärg

NCS-kod

NCS Natural Color System är ett internationellt färgbetäckningssystem som bygger på hur människan ser och uppfattar färg. Med NCS kan du beskriva och ge alla tänkbara färgnyanser. Det är framtaget för att kunna definiera kvalitetssäkra och kommunicera färg exakt.

För mer information om vad NCS-Systemet är, hur det är uppbyggt och vad de olika siffrorna i koden definierar klicka här.

Har du redan en färgkod och vet vilken kulör du vill ha. Beställer du kulören genom att fört ange att koden är utifrån en NCS-kod. I rutan för Färgkod skriver du sedan in koden. Efter det klickar du på ”Lägg i varukorg”.

RAÄ-KOd

RAÄ-kod utgår (tillskillnad från NCS) från vilket pigment som utgör kulörens bas. En RAÄ kod kan liknas med ett recept på en kulör utifrån traditionella pigment. En färgkarta över historiska recept som återspeglar de äldre färgskalor man fick fram genom att använda sig av traditionella pigment nyanserade och blandade med varandra,  med olika andelar av vitt och svart.

En RAÄ-kod sammanfaller exempelvis väldigt sällan med ett jämnt NCS-nummer, istället brukar de hamna på ett udda och ojämnt tal. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har dock tagit fram en nyckel som översätter några av de mest typiska traditionella kulörerna enligt RAÄ till NCS. s.k kulturkulörer. För mer information se deras hemsida samt deras olika Vårda-väl blad för Färger/Pigment.

För att beställa enligt detta system kryssa i RAÄ och ange sedan den ofta femsiffriga koden (ex 103-1A) under färgkod.

Måla med Linoljefärg utomhus & inomhus, fönster.
Linoljevax från Allbäck Linoljeprodukter

eget färgprov

Detta alternativ bygger på att du som kund själv postar ditt färgprov till färgmakaren i samband med din beställning.

Alternativet gör det möjligt för dig att beställa en exakt kulör efter en egen förlaga som du saknar NCS-kod eller RAÄ kod till.

Tänk på att inte skicka ett för litet prov (ex. en färgflaga) då det försvårar möjligheten för att kunna återskapa samma kulör för färgmakaren.

För att beställa kryssar du i alternativet eget Färgprov och beskriver kort önskad kulör i rutan för färgkod  (ex ljusblå). Det är också viktigt att du tillsammans med ditt postade färgprov lägger med följande uppgifter, så vi kan koppla ihop rätt färgprov till rätt beställning:

Namn (för och efter namn)
Ordernummer (fyra siffror)
Telefonnummer (vid ev. frågor)

Du skickar sitt färgprov till följande adress:
WIBO FÄRG AB
Färgprov
Aröds Industriväg 17
422 43 Hisings Backa.