Wibo Färg

Wibo Färg startades 1986 av Rolf Hansen. 
Efter ett helt yrkesliv som målare och färgtillverkare ville Rolf återanvända och ta tillvara på sin kunskap om målarhantverket och den traditionella linoljefärgen. 

Förr tillverkades och anpassades linoljefärgen efter det objekt som skulle målas, – dess förutsättningar och förväntat slutresultat. Ett hantverk som kräver god kännedom om linoljefärgens innehåll, råvaror och olika underlag.

Linoljefärg. Slipstrykningsfärg för mellanstrykning av snickerier utomhus och inomhus från Wibo Färg
Linoljefärg i valfri kulör från Wibo Färg

WIBO FÄRG IDAG

Kunskapen om hantverket lever kvar och Wibo är kända för sin höga kvalité och stora hantverkskunnande. I linje med traditionen tillverkas och bryts färgerna fortfarande för hand och Wibo erbjuder ett komplett sortiment av linoljefärg för ut & invändigt bruk.

Wibos linoljefärg är helt lösningsmedelsfri och består av kokt kallpressad linolja vid kokpunkt (285°C) och bygger på ett färgsystem där heller inget lösningsmedel behövs eller ska tillsättas. Resultatet är en helt naturlig färg med goda torkande egenskaper och med hög motståndskraft mot väder/vind, mögelpåväxt och dyl.

Wibo Färg är idag en av Sveriges största och främsta tillverkare av linoljefärg, kända för sin höga kvalité och miljöprofil med många referensuppdrag av både historiska och samtida objekt.

LINOLJEFÄRG

Väl beprövad och dokumenterad, en del av vår historia och en helt naturlig och giftfri färg.

Linoljefärg torkar genom att oljan oxiderar med syre till skillnad från modern färg där lösningsmedlet avdunstar. Det gör att färgen torkar långsammare men i gengäld stannar all färg kvar på den målade ytan, vilket gör den otroligt dryg och ekonomisk. 

Linoljefärg fäster på de flesta material såsom trä, metall, glas, puts gamla färgytor osv. Den har god vidhäftning eftersom linolja har utmärkta vätande egenskaper och tränger in i underlaget. Det gör den enkel, snabb och billig att underhålla. Behöver en yta bättras eller målas om, tvättas ytan bara av innan den målas om.

Mellanfärg för målning med linoljefärg utomhus från Wibo Färg
Linoljefärg från Wibo Färg

FÄRGSYSTEM
UTAN LÖSNINGSMEDEL

För bästa resultat och hållbarhet baseras Wibos Linoljefärg på ett trestegssystem: Grundfärg, mellanstrykning och slutstrykning. 

Färgerna skräddarsys efter sitt ändamål och tillverkas för att varje färglager ska fästa väl i varandra. Lösningsmedel ska inte tillsättas då lösningsmedlet lakar ur oljan och försämrar färgens egenskaper vilket minskar livslängden samt de träskyddande egenskaperna. 

LINOLJAN & PIGMENTEN

En bra produkt utgår från ett bra innehåll. Linoljan är färgens huvudråvara. Det är en naturprodukt och har varierande egenskaper och kvalité. Wibo använder sig av noga utvald kokt kallpressad linolja vid kokpunkt (285°c) När linoljan kokas vid kokpunkten får man en ren och mer reaktiv olja med goda torkande egenskaper och motståndskraft mot vänder/vind och påväxt av mögel/alger.

Hög pigmenthalt gör linoljefärgens täckande egenskaper utmärkta. Därför behöver och ska linoljefärg målas i tunna lager. Wibo använder sig av ljusäkta pigment som håller kulörbeständigheten.

Kokt Linolja från Wibo Färg